Česko-nepálská společnost je občanské sdružení, dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu o všestranné rozvíjení vztahů mezi občany České republiky a Nepálského království. Navazuje na Nepálsko-československou společnost pro přátelství a kulturu v Káthmandu (založena r. 1975) a Česko-nepálskou sekci Československé společnosti pro mezinárodní styky v Praze (sekce založena r. 1977).

Cíle sdružení

Cílem sdružení je prohlubovat vzájemné poznávání, posilovat obapolné přátelství a přispívat tak k upevňování mírové spolupráce mezi národy. Sdružení pěstuje styky mezi oběma zeměmi na nevládní úrovni a klade si za úkol zejména:

Šířit znalosti o Nepálu v české veřejnosti všemi vhodnými prostředky, např. pořádáním přednášek, výstav, filmových a divadelních představení, koncertů, rozhlasových a televizních pořadů, publikační činností, zřízením webových stránek apod. Podporovat vzájemné osobní poznávání obou zemí. Navazovat přátelské styky s nepálskými návštěvníky a Nepálci žijícími v České republice pořádáním společných akcí. Navazovat kontakty s nepálskými organizacemi a propagovat Českou republiku v Nepálu.

Rada sdružení

PhDr. TAŤÁNA SLAVÍKOVÁ – předsedkyně
Mgr. JIŘÍ ŠOPF – místopředseda
Ing. MILAN PELTAN - místopředseda
Ing. MICHAL KARKAN – revizor

Finanční zajištění

Česko-nepálská společnost je nezisková organizace, a proto finančně závisí především na zájmu, pochopení a ochotě sponzorů. Vítáme proto možnost spolupráce s českými i zahraničními firmami, společnostmi i jednotlivci a jejich pomoc při realizaci cílů naší společnosti a prosíme - kontaktujete nás: